Avtal med Danderyd

SSH har tecknat avtal med Danderyds kommun och är från 21-12-01 ny utförare av Hemtjänst där.