Storstockholms Hemtjänst och Service AB består av två delar, en hemtjänstdel och en konsultdel.

Avtal för Hemtjänst har tecknats med Danderyd sedan 2021-12-01.

Konsultdelen har funnits i flera år, och främst är det andra hemtjänstföretag som har behövt hjälp med ledningssystem, verksamhetsprocesserna eller digitalisering.

Comments are disabled.